Üretim Enerji Takip Sistemi


Üretim yapan firmaların en büyük sorunlarından bir tanesi, birim enerji tüketim maliyetinin hesaplanmamasıdır.

Muhasebe birimi, çalışan, ham madde, yarı mamül ve toplam enerji giderlerini hesaplayabilir. Fakat bir ürün üretmek için üretim bandının kullandığı elektriğin hesaplanması ve bunun excel yada web servis ile ticari yazılıma ( Logo, Netsis, SAP ) iletilerek gerçek birim maliyetin hesaplanmasını sağlar. Böylece üretim kararlarınızı gerçek verilere göre yönetirsiniz. Üretim karlılığınızı tekrar gözden geçirin.